Notariusz Karolina Walkiewicz-Kuraś

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30.

Istnieje również możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania kancelarii.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Numer telefonu do biura kancelarii: 512-245-275

Adres kancelarii: ul. Nowina 12A w Poznaniu