Notariusz Karolina Walkiewicz-Kuraś

 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.

Najwyższa jakość świadczonych usług przejawia się przy dokonywaniu czynności notarialnych, w których notariusz  czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne.

Notariusz udziela stronom profesjonalnych wyjaśnień i informacji dotyczących dokonywanych czynności a akty i dokumenty sporządza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Numer telefonu do biura kancelarii: 512-245-275

Adres kancelarii: ul. Nowina 12A w Poznaniu