Get in touch

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit eque ipsum odio justo amet urna auctor congue vulputate au.

Thank you
Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ameter adipiscing elit facilisi pellentesque cursus eget.

Come and visit one of our offices

Location San Francisco Image - Lawyers X Webflow Template

San Francisco, CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit facilisi pellentesque cursus eget morbi sagittis sagittis.

Location Los Angeles Image - Lawyers X Webflow Template

Los Angeles, CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit facilisi pellentesque cursus eget morbi sagittis sagittis.

Location New York Image - Lawyers X Webflow Template

New York, NY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit facilisi pellentesque cursus eget morbi sagittis sagittis.

Często zadawane pytania

Jeśli masz inne pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Czym jest akt notarialny i kiedy jest potrzebny?

Akt notarialny to oficjalny dokument sporządzany przez notariusza, potwierdzający zawarcie umowy lub dokonanie innych czynności prawnych. Jest on potrzebny w wielu sytuacjach, np. przy sprzedaży nieruchomości, założeniu fundacji rodzinnej, czy też ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego mogą się różnić w zależności od rodzaju czynności prawnej. Zazwyczaj należy przygotować ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty), dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu innych osób (jeśli dotyczy), oraz wszelkie dokumenty związane z treścią samej czynności prawnej, takie jak umowy, zaświadczenia, czy inne dokumenty istotne dla transakcji.

Jakie są koszty aktu notarialnego?

Koszty aktu notarialnego są zależne od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności. Opłaty notarialne są ustalane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oprócz taksy notarialnej przy niektórych czynnościach notarialnych notariusz zobowiązany jest pobrać od stron podatek oraz opłaty sądowe. Konkretne koszty podawane są przed wykonaniem usługi, aby klient miał pełną transparentność dotyczącą wydatków.

Czy mogę umówić się na wizytę u notariusza online?

Tak, oferujemy możliwość umówienia się na spotkanie online. Wizyta online może obejmować konsultację telefoniczną lub wideokonferencję, podczas której notariusz może udzielić porad prawnych, wyjaśnić procedury oraz omówić szczegóły dotyczące potrzebnych dokumentów. Jednak niektóre czynności notarialne, takie jak podpisywanie aktów, wymagają obecności klienta osobiście w kancelarii.

Explore our collection of 200+ Premium Webflow Templates