Czynności notarialne

W większości przypadków przed przystąpieniem do przygotowania czynności notarialnej konieczne jest przedłożenie przez Strony określonych dokumentów oraz przekazanie niezbędnych informacji dla planowanej czynności, dlatego przed przeprowadzeniem czynności notarialnej konieczny jest kontakt z Kancelarią.

W trakcie nieodpłatnej konsultacji, oprócz potwierdzenia listy wymaganych dokumentów, mogą Państwo także uzyskać informacje na temat możliwych rozwiązań Państwa sprawy i skutków prawnych planowanych działań.

Poniżej wymienione zostały standardowe dokumenty i informacje, które są niezbędne w procesie tworzenia aktu notarialnego. Spis ten ma jednak charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ każda sprawa ma charakter indywidualny i w pewnych sytuacjach wskazane poniżej dokumenty mogą okazać się niewystarczające. Dlatego zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w celu potwierdzenia listy wymaganych dokumentów. 

Przy nazwach poszczególnych dokumentów wskazano także urzędy, w których możliwe jest ich uzyskanie, a pod listą dokumentów zamieszczono checklisty do pobrania w formacie pdf, które ułatwią Państwu gromadzenie wymaganych dokumentów. 

Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie przesłanie przez Państwa skanów lub zdjęć dokumentów mailem na adres: kielerski@notariusz-poznan.pl,  natomiast przedłożenie oryginałów konieczne będzie podczas czynności notarialnej.