Poddanie się egzekucji

Poddanie się egzekucji

Na podstawie złożonego w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wierzyciel może domagać się przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez przeprowadzania postępowania sądowego.

Wymagane dokumenty i informacje

  1. dowód osobisty lub paszport osoby poddającej się egzekucji,
  2. w przypadku spółek – numer KRS,
  3. podstawa poddania się egzekucji (np. umowa dzierżawy/najmu, umowa kredytu lub pożyczki).
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy sporządzaniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych w związku ze sporządzeniem oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz