Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

Akcje prostej spółki akcyjnej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który mogą prowadzić notariusze, domy maklerskie oraz banki.

Informacje i dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy:

  1. numer KRS spółki,
  2. aktualny jednolity tekst umowy spółki,
  3. uchwała akcjonariuszy w sprawie wyboru notariusza Michała Kielerskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki,
  4. adresy e-mail i numery telefonu akcjonariuszy,
  5. e-mail i numer telefonu kontaktowego Spółki.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz