Sprzedaż lub darowizna udziałów w sp. z o.o. - notarialne poświadczenie podpisów

Sprzedaż lub darowizna udziałów w sp. z o.o. - notarialne poświadczenie podpisów

Jeżeli zbycie udziałów w sp. z o.o. odbywa się w formie pisemnej (poza systemem S24), dla jej skuteczności konieczne jest notarialne poświadczenie podpisów zbywcy i nabywcy.

Wymagane dokumenty

  1. dowody osobiste lub paszporty stron,
  2. egzemplarze umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o., na których mają zostać złożone podpisy stron.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy zawieraniu czynności prawnych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych przy zawieraniu czynności prawnych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz