Testament

Testament

Sporządzenie testamentu w formie notarialnej i zarejestrowanie go Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) daje pewność, że testament nie zaginie, a wola testatora zostanie zrealizowana.

Wymagane dokumenty i informacje

  1. dowód osobisty lub paszport osoby sporządzającej testament,
  2. dane spadkobierców ustanowionych w testamencie (imiona, nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, nr PESEL),
  3. numer księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku, gdy testator chce zapisać spadkobiercy konkretną nieruchomość),
  4. w przypadku testamentu z zapisem zwykłym lub windykacyjnym – dane przedmiotu zapisu (np. przy nieruchomościach numer księgi wieczystej).
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy sporządzaniu testamentu.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych w związku ze sporządzeniem testamentu. 

Testament można zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT).  Wpis do NORT jest dobrowolny i bezpłatny. Na wniosek testatora wpisu dokonuje notariusz. Rejestr nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu, zwłaszcza danych osobowych spadkobierców. Potwierdza on jedynie, że określony spadkodawca w ogóle jakiś testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej kancelarii (kancelariach) można te dokumenty lub ich wypisy otrzymać. Wskazuje także kancelarię, w której testament został złożony.

Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Dopiero dostęp do treści testamentu i możliwość stwierdzenia dziedziczenia na jego podstawie wymaga wykazania interesu prawnego na ogólnych zasadach prawa spadkowego. Dzięki temu, po okazaniu aktu zgonu, spadkobiercy, jak również wierzyciele oraz sądy spadku, mogą sprawdzić istnienie dokumentu.

Zaletą wpisu do NORT jest pewność, że zarejestrowany testament nie zaginie, a więc wola testatora zostanie zrealizowana.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz