Udzielenie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa

Do udzielenia pełnomocnictwa w formie notarialnej wystarczające jest złożenie oświadczenia przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa). Mocodawca sam decyduje o zakresie udzielonego pełnomocnictwa oraz terminie jego obowiązywania.

Wymagane dokumenty i informacje:

  1. dowód osobisty lub paszport osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
  2. dane pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego.
  3. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w imieniu spółki - numer KRS,
  4. jeśli pełnomocnictwo ma dotyczyć nieruchomości - numer księgi wieczystej tej nieruchomości,
  5. określenie zakresu pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik w imieniu mocodawcy).

Przy udzielaniu pełnomocnictwa niezbędna jest obecność jedynie mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa).

Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy sporządzaniu pełnomocnictwa.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych w związku ze sporządzeniem pełnomocnictwa.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz